top of page

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 28.11.2020

Rekisterinpitäjä

Helsinki Posters Oy 

Y-tunnus: 3141249-7 

Torkkelinkatu 19 A 3 

00500 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lina Leden 

helsinkiposters [at] gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus 

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi. Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Henkilö tallennetaan rekisteriin, jos hän on tehnyt ostoksia verkkokaupassa. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 

Rekisterin tietosisältö 

Henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.

Tietojen käsittelijät 

Tietoja käsittelee rekisterinpitäjä ja sen työntekijät sekä rekisterinpitäjän alihankkijat. Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Wix (verkkokauppajärjestelmä);

  • kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle;

  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

  • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun  

 

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteesi selaimeen. Tekstitiedosto voi pitää sisällään esimerkiksi tiedon laitteesi mallista. Helsinki Posters käyttää evästeitä sivustollaan käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai käyttökokemustasi, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Toisin sanoen evästeitä käytetään lähes kaikilla sivustoilla ja niillä pyrintään parantamaan asiakkaiden käyttökokemusta.

Evästeillä kerätty data on anonyymiä, eikä Helsinki Posters yhdistä sitä esimerkiksi tilaustietoihin. Mikäli et tästä huolimatta hyväksy evästeiden käyttöä Helsinki Postersin sivustolla, voit tyhjentää ja sulkea ne pois päältä kokonaan. Evästeiden hallintaa voi muokata nettiselaimesi turvallisuusasetuksista. Mikäli evästeet eivät ole käytössä, Helsinki Posters ei voi taata sivuston toimivuutta.

Evästeillä viitataan tässä artikkelissa varsinaisten evästeiden lisäksi muihin vastaaviin tekniikoihin.

Tietojen säilytysaika 

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

  • Henkilöltä itseltään. 

  • Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostitse osoitteeseen: helsinkiposters [at] gmail.com. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka viranomaisvalvonnan osalta on säilytysvelvollisuuden piirissä;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: helsinkiposters [at] gmail.com;

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

bottom of page